کمترین: 
17914
بیشترین: 
17953
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17944
زمان: 
1/26 20:00
قیمت پوند امروز 26 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 26 فروردین 1398 , 17944 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":17918},{"date":"1398/01/26 13:00","price":17933},{"date":"1398/01/26 14:00","price":17914},{"date":"1398/01/26 15:00","price":17924},{"date":"1398/01/26 16:00","price":17943},{"date":"1398/01/26 17:00","price":17948},{"date":"1398/01/26 18:00","price":17953},{"date":"1398/01/26 19:00","price":17952},{"date":"1398/01/26 20:00","price":17944}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398