کمترین: 
583900
بیشترین: 
592200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
587000
زمان: 
1/26 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 26 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 26 فروردین 1398 , 587000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":592200},{"date":"1398/01/26 13:00","price":588200},{"date":"1398/01/26 14:00","price":591000},{"date":"1398/01/26 16:00","price":583900},{"date":"1398/01/26 17:00","price":585500},{"date":"1398/01/26 18:00","price":584900},{"date":"1398/01/26 19:00","price":589800},{"date":"1398/01/26 20:00","price":587000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398