کمترین: 
438000
بیشترین: 
444200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
440300
زمان: 
1/26 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 26 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 26 فروردین 1398 , 440300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":444200},{"date":"1398/01/26 13:00","price":441200},{"date":"1398/01/26 14:00","price":443300},{"date":"1398/01/26 16:00","price":438000},{"date":"1398/01/26 17:00","price":439100},{"date":"1398/01/26 18:00","price":438600},{"date":"1398/01/26 19:00","price":442300},{"date":"1398/01/26 20:00","price":440300}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399