کمترین: 
2475.8
بیشترین: 
2475.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.8
زمان: 
1/26 11:00
قیمت منات آذربایجان امروز 26 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 2475.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":2475.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399