کمترین: 
65.4
بیشترین: 
65.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.4
زمان: 
1/26 11:00
قیمت روبل روسیه امروز 26 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 65.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":65.4}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399