کمترین: 
13212.1
بیشترین: 
13212.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13212.1
زمان: 
1/26 11:00
قیمت بات تایلند امروز 26 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 26 فروردین 1398 , 13212.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":13212.1}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399