کمترین: 
3104.8
بیشترین: 
3104.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3104.8
زمان: 
1/26 11:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 26 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 فروردین 1398 , 3104.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":3104.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399