کمترین: 
10923.4
بیشترین: 
10923.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.4
زمان: 
1/26 11:00
قیمت ریال عمان امروز 26 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 10923.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":10923.4}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399