کمترین: 
13809.8
بیشترین: 
13809.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13809.8
زمان: 
1/26 11:00
قیمت دینار کویت امروز 26 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 13809.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":13809.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399