کمترین: 
495.1
بیشترین: 
495.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
495.1
زمان: 
1/26 11:00
قیمت کرون نروژ امروز 26 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 495.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":495.1}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399