کمترین: 
453.9
بیشترین: 
453.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.9
زمان: 
1/26 11:00
قیمت کرون سوئد امروز 26 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 فروردین 1398 , 453.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":453.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399