کمترین: 
54.2
بیشترین: 
54.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.2
زمان: 
1/26 11:00
قیمت افغانی امروز 26 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 54.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":54.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398