کمترین: 
4191.4
بیشترین: 
4191.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4191.4
زمان: 
1/26 11:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 4191.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":4191.4}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399