کمترین: 
15678
بیشترین: 
15702
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15702
زمان: 
1/26 20:00
قیمت یورو امروز 26 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 26 فروردین 1398 , 15702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":15682},{"date":"1398/01/26 12:00","price":15701},{"date":"1398/01/26 13:00","price":15692},{"date":"1398/01/26 14:00","price":15684},{"date":"1398/01/26 15:00","price":15681},{"date":"1398/01/26 16:00","price":15684},{"date":"1398/01/26 17:00","price":15678},{"date":"1398/01/26 19:00","price":15687},{"date":"1398/01/26 20:00","price":15702}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398