کمترین: 
3151.6
بیشترین: 
3151.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3151.6
زمان: 
1/26 11:00
قیمت دلار کانادا امروز 26 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 فروردین 1398 , 3151.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":3151.6}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399