کمترین: 
3752.4
بیشترین: 
3752.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3752.4
زمان: 
1/26 11:00
قیمت ین ژاپن امروز 26 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 3752.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":3752.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398