کمترین: 
726.3
بیشترین: 
726.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
726.3
زمان: 
1/26 11:00
قیمت لیر ترکیه امروز 26 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 726.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":726.3}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399