کمترین: 
13680
بیشترین: 
13690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13690
زمان: 
1/26 20:00
قیمت دلار امروز 26 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 26 فروردین 1398 , 13690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":13690},{"date":"1398/01/26 13:00","price":13683},{"date":"1398/01/26 14:00","price":13685},{"date":"1398/01/26 15:00","price":13690},{"date":"1398/01/26 16:00","price":13687},{"date":"1398/01/26 17:00","price":13690},{"date":"1398/01/26 18:00","price":13680},{"date":"1398/01/26 20:00","price":13690}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399