کمترین: 
5501.2
بیشترین: 
5501.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5501.2
زمان: 
1/26 11:00
قیمت پوند امروز 26 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 26 فروردین 1398 , 5501.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":5501.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399