کمترین: 
4751.1
بیشترین: 
4751.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4751.1
زمان: 
1/26 11:00
قیمت یورو امروز 26 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 26 فروردین 1398 , 4751.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 11:00","price":4751.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398