کمترین: 
13690
بیشترین: 
13740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13720
زمان: 
1/26 19:01
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 26 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 13720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 10:21","price":13740},{"date":"1398/01/26 12:43","price":13730},{"date":"1398/01/26 13:11","price":13690},{"date":"1398/01/26 19:01","price":13720}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398