کمترین: 
13730
بیشترین: 
13920
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13910
زمان: 
1/26 19:01
قیمت دلار در بازار تهران امروز 26 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 13910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 10:20","price":13730},{"date":"1398/01/26 10:21","price":13920},{"date":"1398/01/26 13:12","price":13860},{"date":"1398/01/26 16:03","price":13800},{"date":"1398/01/26 17:09","price":13870},{"date":"1398/01/26 17:09","price":13870},{"date":"1398/01/26 17:41","price":13880},{"date":"1398/01/26 19:01","price":13910}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398