کمترین: 
200023
بیشترین: 
201805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201805.0
زمان: 
1/26 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 26 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 201805.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 10:20","price":200023.0},{"date":"1398/01/26 11:00","price":200992.0},{"date":"1398/01/26 12:00","price":201737.0},{"date":"1398/01/26 15:00","price":201805.0}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399