کمترین: 
1286.33
بیشترین: 
1289.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1286.71
زمان: 
1/26 18:00
قیمت اونس طلا امروز 26 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 26 فروردین 1398 , 1286.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 06:00","price":1289.91},{"date":"1398/01/26 06:30","price":1288.21},{"date":"1398/01/26 07:00","price":1287.96},{"date":"1398/01/26 07:30","price":1287.69},{"date":"1398/01/26 08:00","price":1287.88},{"date":"1398/01/26 08:30","price":1288.57},{"date":"1398/01/26 10:30","price":1288.85},{"date":"1398/01/26 11:30","price":1287.77},{"date":"1398/01/26 12:00","price":1287.34},{"date":"1398/01/26 12:30","price":1286.94},{"date":"1398/01/26 13:00","price":1286.49},{"date":"1398/01/26 13:30","price":1287.30},{"date":"1398/01/26 15:00","price":1287.26},{"date":"1398/01/26 15:30","price":1286.33},{"date":"1398/01/26 18:00","price":1286.71}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398