کمترین: 
166.39
بیشترین: 
169.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
167.59
زمان: 
1/26 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 167.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 00:00","price":166.39},{"date":"1398/01/26 03:00","price":166.91},{"date":"1398/01/26 06:00","price":169.59},{"date":"1398/01/26 09:00","price":168.91},{"date":"1398/01/26 10:30","price":169.59},{"date":"1398/01/26 11:00","price":168.73},{"date":"1398/01/26 12:00","price":168.95},{"date":"1398/01/26 15:00","price":168.3},{"date":"1398/01/26 18:00","price":167.34},{"date":"1398/01/26 21:00","price":167.59}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398