کمترین: 
5138.4
بیشترین: 
5207.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5184.9
زمان: 
1/26 21:00
قیمت بیت کوین امروز 26 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 5184.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 00:00","price":5138.4},{"date":"1398/01/26 03:00","price":5178.9},{"date":"1398/01/26 06:00","price":5205.7},{"date":"1398/01/26 09:00","price":5192.4},{"date":"1398/01/26 10:30","price":5207.9},{"date":"1398/01/26 11:00","price":5199.7},{"date":"1398/01/26 12:00","price":5201.9},{"date":"1398/01/26 15:00","price":5192.6},{"date":"1398/01/26 18:00","price":5182.8},{"date":"1398/01/26 21:00","price":5184.9}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399