کمترین: 
4634000
بیشترین: 
4802000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4649000
زمان: 
1/25 17:46
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 25 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 25 فروردین 1398 , 4649000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 14:00","price":4802000},{"date":"1398/01/25 15:00","price":4634000},{"date":"1398/01/25 17:46","price":4649000}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399