کمترین: 
4630000
بیشترین: 
4798000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4645000
زمان: 
1/25 17:46
قیمت سکه بهار آزادی امروز 25 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 4645000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 14:00","price":4798000},{"date":"1398/01/25 15:00","price":4630000},{"date":"1398/01/25 17:46","price":4645000}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399