کمترین: 
3269
بیشترین: 
3283
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3270
زمان: 
1/25 19:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 3270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":3282},{"date":"1398/01/25 13:00","price":3283},{"date":"1398/01/25 17:46","price":3269},{"date":"1398/01/25 18:00","price":3271},{"date":"1398/01/25 19:00","price":3270}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398