کمترین: 
9938
بیشترین: 
9981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9941
زمان: 
1/25 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 فروردین 1398 , 9941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":9978},{"date":"1398/01/25 13:00","price":9981},{"date":"1398/01/25 17:46","price":9938},{"date":"1398/01/25 18:00","price":9944},{"date":"1398/01/25 19:00","price":9939},{"date":"1398/01/25 20:00","price":9941}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398