کمترین: 
1584
بیشترین: 
1590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1584
زمان: 
1/25 17:46
قیمت کرون نروژ امروز 25 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 1584 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":1590},{"date":"1398/01/25 17:46","price":1584}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398