کمترین: 
3584
بیشترین: 
3599
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3585
زمان: 
1/25 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 25 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 فروردین 1398 , 3585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":3598},{"date":"1398/01/25 13:00","price":3599},{"date":"1398/01/25 17:46","price":3584},{"date":"1398/01/25 18:00","price":3586},{"date":"1398/01/25 19:00","price":3584},{"date":"1398/01/25 20:00","price":3585}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398