کمترین: 
7791
بیشترین: 
7824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7793
زمان: 
1/25 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 25 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 فروردین 1398 , 7793 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":7822},{"date":"1398/01/25 13:00","price":7824},{"date":"1398/01/25 17:46","price":7791},{"date":"1398/01/25 18:00","price":7795},{"date":"1398/01/25 19:00","price":7791},{"date":"1398/01/25 20:00","price":7793}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398