کمترین: 
208
بیشترین: 
210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
208
زمان: 
1/25 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 25 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":209},{"date":"1398/01/25 13:00","price":210},{"date":"1398/01/25 14:00","price":209},{"date":"1398/01/25 19:00","price":208}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398