کمترین: 
1451
بیشترین: 
1457
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1451
زمان: 
1/25 17:46
قیمت کرون سوئد امروز 25 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 فروردین 1398 , 1451 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":1456},{"date":"1398/01/25 13:00","price":1457},{"date":"1398/01/25 17:46","price":1451}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399