کمترین: 
175
بیشترین: 
176
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175
زمان: 
1/25 17:46
قیمت افغانی امروز 25 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":176},{"date":"1398/01/25 17:46","price":175}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398