کمترین: 
13413
بیشترین: 
13470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13417
زمان: 
1/25 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 13417 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":13466},{"date":"1398/01/25 13:00","price":13470},{"date":"1398/01/25 17:46","price":13413},{"date":"1398/01/25 18:00","price":13420},{"date":"1398/01/25 19:00","price":13414},{"date":"1398/01/25 20:00","price":13417}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399