کمترین: 
9093
بیشترین: 
9131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9096
زمان: 
1/25 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 25 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 25 فروردین 1398 , 9096 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":9129},{"date":"1398/01/25 13:00","price":9131},{"date":"1398/01/25 17:46","price":9093},{"date":"1398/01/25 18:00","price":9098},{"date":"1398/01/25 19:00","price":9094},{"date":"1398/01/25 20:00","price":9096}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399