کمترین: 
9643
بیشترین: 
9684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9646
زمان: 
1/25 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 25 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 25 فروردین 1398 , 9646 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":9681},{"date":"1398/01/25 13:00","price":9684},{"date":"1398/01/25 17:46","price":9643},{"date":"1398/01/25 18:00","price":9648},{"date":"1398/01/25 19:00","price":9643},{"date":"1398/01/25 20:00","price":9646}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399