کمترین: 
10088
بیشترین: 
10130
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10091
زمان: 
1/25 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 25 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 فروردین 1398 , 10091 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":10127},{"date":"1398/01/25 13:00","price":10130},{"date":"1398/01/25 17:46","price":10088},{"date":"1398/01/25 18:00","price":10093},{"date":"1398/01/25 19:00","price":10088},{"date":"1398/01/25 20:00","price":10091}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399