کمترین: 
1869500
بیشترین: 
1888500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1887500
زمان: 
1/25 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 25 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 1887500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":1869500},{"date":"1398/01/25 12:30","price":1869500},{"date":"1398/01/25 13:00","price":1877500},{"date":"1398/01/25 14:00","price":1880500},{"date":"1398/01/25 15:00","price":1881500},{"date":"1398/01/25 17:46","price":1888500},{"date":"1398/01/25 20:00","price":1887500}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398