کمترین: 
12002
بیشترین: 
12056
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12002
زمان: 
1/25 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 25 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 فروردین 1398 , 12002 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":12052},{"date":"1398/01/25 13:00","price":12056},{"date":"1398/01/25 14:00","price":12048},{"date":"1398/01/25 15:00","price":12056},{"date":"1398/01/25 17:46","price":12005},{"date":"1398/01/25 18:00","price":12011},{"date":"1398/01/25 20:00","price":12002}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399