کمترین: 
2006
بیشترین: 
2014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2006
زمان: 
1/25 19:00
قیمت یوان چین امروز 25 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 25 فروردین 1398 , 2006 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":2014},{"date":"1398/01/25 17:46","price":2006},{"date":"1398/01/25 18:00","price":2007},{"date":"1398/01/25 19:00","price":2006}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399