کمترین: 
1869000
بیشترین: 
1888000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1887000
زمان: 
1/25 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 25 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 1887000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":1869000},{"date":"1398/01/25 13:00","price":1877000},{"date":"1398/01/25 14:00","price":1880000},{"date":"1398/01/25 15:00","price":1881000},{"date":"1398/01/25 17:46","price":1888000},{"date":"1398/01/25 20:00","price":1887000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399