کمترین: 
2331
بیشترین: 
2341
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2332
زمان: 
1/25 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 25 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 2332 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":2340},{"date":"1398/01/25 13:00","price":2341},{"date":"1398/01/25 17:46","price":2331},{"date":"1398/01/25 18:00","price":2332},{"date":"1398/01/25 19:00","price":2331},{"date":"1398/01/25 20:00","price":2332}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399