کمترین: 
425700
بیشترین: 
430100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
429800
زمان: 
1/25 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 25 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 25 فروردین 1398 , 429800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":425700},{"date":"1398/01/25 13:00","price":427600},{"date":"1398/01/25 14:00","price":428200},{"date":"1398/01/25 15:00","price":428500},{"date":"1398/01/25 17:46","price":430100},{"date":"1398/01/25 20:00","price":429800}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398