کمترین: 
1810600
بیشترین: 
1818600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1811400
زمان: 
1/25 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 25 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 1811400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":1818000},{"date":"1398/01/25 13:00","price":1818600},{"date":"1398/01/25 17:46","price":1810900},{"date":"1398/01/25 18:00","price":1811800},{"date":"1398/01/25 19:00","price":1810600},{"date":"1398/01/25 20:00","price":1811400}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399