کمترین: 
17585
بیشترین: 
17659
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17590
زمان: 
1/25 20:00
قیمت پوند امروز 25 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 25 فروردین 1398 , 17590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":17654},{"date":"1398/01/25 13:00","price":17659},{"date":"1398/01/25 17:46","price":17585},{"date":"1398/01/25 18:00","price":17594},{"date":"1398/01/25 19:00","price":17586},{"date":"1398/01/25 20:00","price":17590}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399