کمترین: 
1812000
بیشترین: 
1819900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1812800
زمان: 
1/25 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 25 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 1812800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":1819400},{"date":"1398/01/25 13:00","price":1819900},{"date":"1398/01/25 17:46","price":1812200},{"date":"1398/01/25 18:00","price":1813200},{"date":"1398/01/25 19:00","price":1812000},{"date":"1398/01/25 20:00","price":1812800}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399