کمترین: 
1871000
بیشترین: 
1889000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1889000
زمان: 
1/25 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 25 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 25 فروردین 1398 , 1889000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":1871000},{"date":"1398/01/25 13:00","price":1872000},{"date":"1398/01/25 14:00","price":1878000},{"date":"1398/01/25 15:00","price":1880000},{"date":"1398/01/25 17:46","price":1889000},{"date":"1398/01/25 18:00","price":1888000},{"date":"1398/01/25 19:00","price":1887000},{"date":"1398/01/25 20:00","price":1889000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399